+(30) 2310 383403-5

  • el

Balkan Center 9ο χλμ
Θεσσαλονίκη-Θέρμη, 57001

+(30) 2310 383 403-5
info@link-tech.gr

SMART-NRG

Το έργο αποτελεί μια σύμπραξη δύο ερευνητικών φορέων :Eθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Universitat de Barcelona) και των εταιρειών: ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ και WEST Aquila S.r.l. Italy.

Τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα (SENs) είναι ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούν αμφίδρομες τεχνολογίες δικτύωσης, τεχνολογίες επικοινωνιών με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και υπολογιστική νοημοσύνη και έλεγχο με ολοκληρωμένο τρόπο για την αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας με στόχο την παροχή ενός νέου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας καθαρού, αξιόπιστoυ, αποτελεσματικού και περιβαλλοντικά βιώσιμου. Τα SEN μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύνολο πολλών συστημάτων, των οποίων οι προκλήσεις, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες του σχεδιασμού μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ανάλυσης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης όλων των συνιστώσεων. Το πρόγραμμα «Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)» έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων, με βάση την επικείμενη αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των έξυπνων ενεργειακών δικτύων (Smart Energy Grids) και της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Αναλύει το τεχνικό υπόβαθρο των τεχνολογιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των έξυπνων δικτύων, περιγράφει τα ενεργά πρότυπα ανά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος, αναφέρεται στην επίλυση των ειδικών θεμάτων ετερογένειας που προκύπτουν σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές, καθώς και στην παρουσίαση των εφαρμογών των έξυπνων δικτύων, οι οποίες χρησιμοποιούν τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και καινοτομίες, ενσωματώνοντας βέλτιστα, φορτία διεσπαρμένης παραγωγής και ΑΠΕ. Το SMART-NRG ξεπέρασε τις υπερσύγχρονες προσεγγίσεις για τα ΕΕΑ, εισάγοντας μια καινοτόμο και ολοκληρωμένη στοίβα πρωτοκόλλων, η οποία αποτελείται από τρία υποσυστήματα: i) αξιόπιστες επικοινωνίες και δικτύωση, ii) διαχείριση έξυπνης ενέργειας · και iii)  ασφάλεια και προστασία, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις τρεις βασικές λειτουργίες των ΕΕΑ. Τα υποσυστήματα μελετήθηκαν, βελτιστοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε μια πολύ αποδοτική στοίβα πρωτοκόλλου, η οποία δοκιμάστηκε μέσω προσομοιώσεων συστήματος και δοκιμαστικών μονάδων υλικού, οδηγώντας στην παραγωγή εμπορικών συσκευών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το έργο έχει εξετάσει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών επικοινωνίας, διαχείρισης ενέργειας και ασφάλειας ειδικά για το Smart Grid.
Η σημασία του θέματος και η καινοτομία των προτεινόμενων λύσεων μπορούν να δικαιολογηθούν και από διάφορες αξιόλογες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (7 περιοδικά), διεθνή συνέδρια (16) και κεφάλαια βιβλίων (2 κεφάλαια βιβλίων). Ένας εκτεταμένος κατάλογος των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσεων έχει επίσης οργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMART- NRG. Εκτός από τις αποσπάσεις και τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, το έργο έχει οργανώσει με επιτυχία i) 3 διεθνή εργαστήρια στο Ad Hoc Now 2015, στο IEICE Forum 2016 και στο IEEE CAMAD 2017, ii) ηλεκτρονικά μαθήματα που καλύπτουν διάφορες πτυχές που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του έργου, iii) διοργάνωσαν μεγάλο αριθμό δημόσιων εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή των εταίρων της κοινοπραξίας, π.χ. Συμμετοχή στην εκδήλωση GTTI στην L’Aquila, συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συμμετοχή στη βραδιά του του ερευνητή μέσα από τις δράσεις Marine Curie στην Αθήνα και L’Aquila (Sharpers), συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια των δράσεων Marie Curie στην Αθήνα κ.α., iv) συμμετείχε σε κοινές εκδηλώσεις με άλλα ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή από εθνικούς φορείς (π.χ. COMANDER, VIMSEN, CROSSFIRE). Οι υποψήφιοι της SMART-NRG είχαν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προγράμματος μέσω της συμμετοχής τους σε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είχαν επίσης πολλές ευκαιρίες να ανοίξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στο τοπικό κοινό είτε με τη συμμετοχή τους σε δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το λόγο αυτό είτε με τη συμμετοχή τους σε εσωτερικές συναντήσεις στα ιδρύματα υποδοχής κλπ. Επίσης, το έργο διοργάνωσε μια σειρά από δραστηριότητες διάδοσης και προβολής. Εκτός από την προαναφερθείσα διοργάνωση 3 διεθνών εργαστηρίων και πολλαπλών δημόσιων εκδηλώσεων, το έργο έχει επίσης διαδώσει τα κύρια ευρήματα και τα επιτεύγματά του μέσω της έκδοσης 7 e-newsletters, 3 φυλλαδίων, 1 online άρθρου και 2 video clips. Το SMART-NRG τοποθετείται σε μία από τις πιο δύσκολες και κοινωνικά σημαντικές διαδρομές καινοτομίας, επηρεάζοντας σε μια συγκλίνουσα κατάσταση έξυπνες ενεργειακές λύσεις και τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Η ανάγκη να παρασχεθεί, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μια υψηλής ποιότητας αξιόπιστη και ασφαλή έξυπνη λύση ενέργειας /διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η χρήση προηγμένων λύσεων και τεχνολογιών θεωρείται ως ο θεμελιώδης παράγοντας για τον κύριο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης.

 

Signup to
Newsletter