+(30) 2310 383403-5

  • el

Balkan Center 9ο χλμ
Θεσσαλονίκη-Θέρμη, 57001

+(30) 2310 383 403-5
info@link-tech.gr

ΑΤΛΑΣ

Το έργο «Σύστημα Σχεδίασης Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών – Advanced Tourism Planning System (ATLAS)», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, αποτελεί μια σύμπραξη δύο ερευνητικών φορέων : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής και «ΑΘΗΝΑ» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και των εταιρειών: ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ, 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Ο τουρισμός είναι ζωτικός παράγοντας  για την οικονομία της Ελλάδας που συμβάλλει σημαντικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Προκειμένου να αυξηθεί η αξία του τουριστικού προϊόντος της χώρας έναντι των ανταγωνιστών, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν όχι μόνο οι υποδομές, το μάρκετινγκ και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης.Είναι προφανές ότι ο προγραμματισμός μιας επίσκεψης δεν περιορίζεται στην αναζήτηση στον ιστό μέσω της Google ή στην ανάγνωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής της Βικιπαίδειας. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το ισοδύναμο της περιήγησης μιας εγκυκλοπαίδειας ή με τη συμβουλή ενός τουριστικού οδηγού. Το αποτέλεσμα μιας από τις παραπάνω δραστηριότητες ανάκτησης παρουσιάζει χαμηλή ακρίβεια, επειδή οι προτιμήσεις των επισκεπτών, σχετικά με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αγνοούνται πλήρως. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν εύκολα να βρεθούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter) και περιεχόμενο πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, μουσική) που μοιράζονται σε ιστότοπους (π.χ. Flickr, Panoramio, Youtube, Last.fm) ,όπου οι ετικέτες (tags) αποκαλύπτουν τη συμπεριφορά των χρηστών,το γεω-πλαίσιο και οι αξιολογήσεις αντιστοιχούν στους επισκέπτες. Τα tags είναι ετικέτες κειμένου, συνήθως μια σύντομη λίστα λέξεων-κλειδιών, που σχετίζονται με φωτογραφίες, ιστοσελίδες, blog και έχουν αποδειχθεί ισχυρά και χρήσιμα χαρακτηριστικά στο Web 2 (Flickr, Panoramio, Youtube κλπ.). Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, οι ετικέτες προσφέρουν μη δομημένες γνώσεις χωρίς εκ των προτέρων σημασιολογία. Γεωγραφικές πληροφορίες, όπως η γεωγραφική ετικέτα, ο χάρτης, τα δεδομένα προβολής δρόμου της Google (street view), οι πληροφορίες GPS, η τοποθεσία χρήστη αποκαλύπτουν τη σχετική θέση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα φωτογραφιών με γεωγραφικές ετικέτες επιτρέπει τη χρήση των φωτογραφιών που σχετίζονται με την τρέχουσα τοποθεσία. Υπάρχει μια έλλειψη μεθόδων για την ανακάλυψη και τη σύνδεση τέτοιων χώρων και κοινωνικά σχετικών φωτογραφιών. Κάθε φωτογραφία που έχει γεωγραφική ετικέτα (δηλ. Εικόνα με γεωγραφική αναφορά) έχει εκτός από άλλα, μια συσχετισμένη τοποθεσία και χρόνο. Το πρόγραμμα ATΛΑΣ χρησιμοποιεί εικόνες των οποίων η ακριβής τοποθεσία καταγράφηκε αυτόματα από την κάμερα ή μια συσκευή που έλαβε γνώση της θέσης ή εναλλακτικά προσδιορίστηκε από τον χρήστη μέσω των λειτουργιών και των εργαλείων που προσφέρει το Flickr, το Panoramio, το Youtube. Η εκμετάλλευση των προτιμήσεων των επισκεπτών και των γεωγραφικών πληροφοριών θα αποτελέσει τη βάση για την ανάκτηση πληροφοριών σε διαμέσου των μέσων ενημέρωσης / πολυμέσων και τη σύσταση για ηλεκτρονικό τουρισμό. Αυτή είναι η πρώτη προηγμένη λειτουργία που προσφέρει το ATLAS.Το πρόγραμμα ΑΤΛAΣ αναζητά τρόπους βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο βάσει των ακόλουθων παρατηρήσεων: Η παροχή και η ανάκτηση πληροφοριών για τον τουρισμό δεν περιορίζεται σε κείμενο και φωτογραφίες. Η μοναδικότητα της προσέγγισης του ATLAS σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες έγκειται στην πληρότητά της. Η πληρότητα της προσέγγισής της καθιστά τις λύσεις που προτείνει το ATΛAΣ ενδιαφέρουσες για ένα ευρύ φάσμα χρηστών συμπεριλαμβανομένων (i) του τουριστικού κλάδου, (ii) των συνήθων τελικών χρηστών και (iii) των κοινωνικών επιστημόνων (π.χ. ανθρωπολόγοι).

Signup to
Newsletter