+(30) 2310 383403-5

  • el
  • en

Balkan Center 9ο χλμ
Θεσσαλονίκη-Θέρμη, 57001

+(30) 2310 383 403-5
info@link-tech.gr

GeoRoute-Λογισμικό Βέλτιστης Δρομολόγησης

Έπειτα από τη γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στη Link Technologies S.A. και του Anatolia College με την εγκατάσταση της εφαρμογής “GeoSchool”, όπου αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο τόσο σε μαθητές όσο και σε γονείς, ήρθε το Λογισμικό Βέλτιστης Δρομολόγησης “GeoRoute”. Το συγκεκριμένο λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής με παραμέτρους, όπως τη μείωση του κόστους και τον μικρότερο χρόνο παράδοσης(Delivery Time). Άμεση συνέπεια των παραπάνω μεταβλητών είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές, όπου και αποτελεί κύριο μέλημα της Link Technologies και του Anatolia College.

Read More

SMART-NRG

Το πρόγραμμα «Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)» έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων, με βάση την επικείμενη αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των έξυπνων ενεργειακών δικτύων (Smart Energy Grids) και της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Αναλύει το τεχνικό υπόβαθρο των τεχνολογιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των έξυπνων δικτύων, περιγράφει τα ενεργά πρότυπα ανά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος, αναφέρεται στην επίλυση των ειδικών θεμάτων ετερογένειας που προκύπτουν σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές, καθώς και στην παρουσίαση των εφαρμογών των έξυπνων δικτύων, οι οποίες χρησιμοποιούν τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και καινοτομίες, ενσωματώνοντας βέλτιστα, φορτία διεσπαρμένης παραγωγής και ΑΠΕ.

Read More

SHOPPING MATE

Ο κύριος στόχος του ShoppingMate είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακών αγορών που μετατρέπει τα κινητά τηλέφωνα σε άκρως διαδραστικούς βοηθούς προσωπικών αγορών για την καθημερινή ζωή των καταναλωτών με τρόπο που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών και των παραδοσιακών αγορών. Για να επιτύχει τον κύριο στόχο του, το έργο διερευνεί τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί καλύτερα τις τεχνολογίες αιχμής και τις δυνατότητες των υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας, ώστε να προσφέρει μια πλατφόρμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τα αυθόρμητα αιτήματα αγορών χρηστών μέσω του εντοπισμού καταστημάτων σε μια συγκεκριμένη εμπορική περιοχή που ταιριάζουν με τις προδιαγραφές του χρήστη.     

Read More

ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ

Η τουριστική εμπειρία είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία εύρεσης απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων: Πού να πάω; Ποιά αξιοθέατα θα άξιζε να επισκεφτώ; Πού να μείνω; Πού να γευματίσω; Πώς θα διασκεδάσω; Πώς θα πάω σε ένα αξιοθέατο είτε χώρο αναψυχής; Οι απαντήσεις πρέπει να αποβλέπουν στην ψυχαγωγία του επισκέπτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του,αντλώντας κατάλληλες πληροφορίες από τεράστιο όγκο υποκειμενικών εμπειριών, όπως αυτές καταγράφονται σε κοινωνικά μέσα ή συλλέγονται από διασυνδεδεμένες συσκευές στην εποχή του Internet of Things.

Read More

CityZen

Η ανάπτυξη του Internet of Things (ΙοΤ), έχει ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα σε πληθώρα πεδίων εφαρμογής, όπως αυτό των έξυπνων πόλεων. Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ για έξυπνες πόλεις αποτελούν εφαρμογές για εγκατάσταση αισθητήρων πάρκινγκ, ηλεκτροφωτισμό, έξυπνη διαχείριση υδάτων, μέτρηση ρύπων/θερμοκρασίας, διαχείριση απορριμάτων κ.α., οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις, επιφέροντας αξιοσημείωτη εξοικονόμηση κόστους και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Read More

ΑΤΛΑΣ

Το πρόγραμμα ATΛΑΣ χρησιμοποιεί εικόνες των οποίων η ακριβής τοποθεσία καταγράφηκε αυτόματα από την κάμερα ή μια συσκευή που έλαβε γνώση της θέσης ή εναλλακτικά προσδιορίστηκε από τον χρήστη μέσω των λειτουργιών και των εργαλείων που προσφέρει το Flickr, το Panoramio, το Youtube. Η εκμετάλλευση των προτιμήσεων των επισκεπτών και των γεωγραφικών πληροφοριών θα αποτελέσει τη βάση για την ανάκτηση πληροφοριών σε διαμέσου των μέσων ενημέρωσης / πολυμέσων και τη σύσταση για ηλεκτρονικό τουρισμό. Αυτή είναι η πρώτη προηγμένη λειτουργία που προσφέρει το ATLAS.Το πρόγραμμα ΑΤΛAΣ αναζητά τρόπους βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο βάσει των ακόλουθων παρατηρήσεων: Η παροχή και η ανάκτηση πληροφοριών για τον τουρισμό δεν περιορίζεται σε κείμενο και φωτογραφίες.

Read More

Προηγμένο Σύστημα Μέτρησης Ρύπων και Μετεωρολογικών Φαινομένων σε Αστικό Περιβάλλον

Στα πλαίσια του Προγράμματος Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τεχνοβλαστός της εταιρίας LINK Technologies, Telelog, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποίησαν το προηγμένο Σύστημα Μέτρησης Ρύπων και Μετεωρολογικών Φαινομένων σε Αστικό Περιβάλλον.

Read More

SPIN-OFF

Υπο την αιγίδα και τη συγχρηματοδότηση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), η εταιρία LINK δημιούργησε τον Τεχνοβλαστό (Spin-off) Telelog με το Πανεπιστημιο Αθηνών, για την ανάπτυξη ενός ασύρματου συστήματος Κτιριακής Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ10.

Read More

ALPINE

Το έργο Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων Χαμηλής Κατανάλωσης για Περιβαλλοντική Διαχείριση το οποίο υλοποιήθηκε από την σύμπραξη τριών ερευνητικών φορέων (Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και δύο εταιριών (ΛΙΝΚ Τεχνολογίες ΑΕ και 3ΠΙ Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ) έχει μελετήσει τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της αστικής ανάπτυξης με τους φυσικούς πόρους, την άγρια ζωή και τα ενδιαιτήματά της μέσω της τεχνολογίας των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (WSN).

Read More

SPEED-O

Ο ΟΑΣΘ έχει στη διάθεση του ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών κίνησης των οχημάτων και μέσα από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να προκύψουν πολύτιμες πληροφορίες. Μια τέτοια πληροφορία είναι και η αποτύπωση της πραγματικής κίνησης της πόλης από το μοντέλο Speed-o που χρησιμοποιεί τα πραγματικά δεδομένα που φτάνουν στο κέντρο τηλεματικής καθώς και όλων των ιστορικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

Read More

Signup to
Newsletter

Skip to content